phongnguabenhtat.com

Sau hết anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài

"Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài. Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương. Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, những kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ; và sau khi thực hiện mọi sự, anh chị em đứng vững.
Vậy, anh chị em hãy đứng lên, nai nịt bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang vào chân giày sẵn sàng của Phúc Âm bình an, luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn. Nhờ đó, anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. Hãy đội mão cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin, hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ." (Ê-phê-sô 6:10-18)
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *