phongnguabenhtat.com

Sống và chết không bào giờ mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác đó là quá trình luân hồi

Sống và chết không bào giờ mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác đó là quá trình luân hồi. Mà cái để dẫn chúng sanh đi là dòng Nghiệp. Nếu chúng ta không làm chủ lấy dòng nghiệp của mình thì chúng ta sống bị Động.
Người nào bị Động không làm chủ được bản thân và tâm. Không biết đường nào là đau khổ, đường nào chấm dứt đau khổ. Đức Phật gọi là Vô Minh. Cho nên, đức Phật dạy trong bài kinh Tứ Diệu Đế có 4 phần: Khổ, nguyên nhân của khổ, sau khi diệt khổ và con đường diệt khổ. Đó là bài kinh nguyên thủy lần đầu tiên đức Phật dạy cho người ở thế gian chứng đạo quả A La Hán. Trước đó, đức Phật dạy 2 bài kinh, đó là Kinh Hoa Nghiêm, kinh Trung Đạo(Nói về đời sống tu hành)
Người nào muốn chấm dứt được Vô Mình thì chỉ có trí tuệ nhà Phật có thể soi goi và bức phá được tâm vô minh của chúng sanh, sự đen tối mê mờ nhiễm trược của chúng sanh.
12/03/2019
9 bình luận:
Phuong Nguyen
12-03-2019, 02:25:55
Nam mo a di da phat
Trần Loan
12-03-2019, 02:25:55
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Hạo Thiên
13-03-2019, 04:35:55
Nam Mô A Di Đà Phật
Tinh Dan
13-03-2019, 04:35:55
NAM MO A DI DA PHAT.
Hue Vien Thanh Pham
14-03-2019, 04:26:54
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Nga Le
14-03-2019, 04:26:54
Con kính chúc thầy !
Dung Phuong
15-03-2019, 04:20:43
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngoc Thanh
15-03-2019, 04:20:43
A DI ĐÀ PHẬT
Minh Ny
16-03-2019, 04:29:26
Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *